Сантехника
Электрика
Ремонтные работы
Домашний Мастер в Киеве
Оставить заявку
Главная | О компании

Правила використання ресурсу

1. Терміни, які використовуються в Правилах використання ресурсу

1.2. Сайт — Інтернет-ресурс Підприємця masterpro.kiev.ua.

1.3. Послуги Підприємця (надалі — Послуги) – надання можливості замовити  Виконавця для надання послуг в певній категорії.

1.4. Користувач — будь-яка дієздатна фізична особа, яка здійснює доступ до Сайту з метою використання Послуг Підприємця.

1.5. Виконавець — особа, яка буде виконувати / надавати послуги в певній категорії для Користувача.

1.6. Відгук — коментарі Користувача на Сайті з приводу його взаємин з Виконавцями в процесі отримання Послуг.

1.7. Обліковий час — київський час. Всі дати, які вказуються при використанні Сайту, обліковуються за київським часом.

1.8. Правила конфіденційності — умови роботи Підприємця з конфіденційною інформацією на Сайті. Діюча версія розміщена на Сайті, за адресою: https://masterpro.kiev.ua/privacy-policy. Правила конфіденційності є невід’ємною частиною Правил використання ресурсу.

2. Порядок надання і використання ресурсу

2.1. Підприємець не гарантує доступність Сайту цілодобово. Підприємець має право в будь-який момент відмовити будь-якому Користувачеві в використанні Послуг при порушенні ним цих Правил використання ресурсу.

2.2. Користувачеві надається доступ до сервісу «Відгук». Забороняється розміщення у сервісу «Відгук» відгуки:

— які порушують чинне законодавство України;

— містять спам, схеми фінансових «пірамід»;

— є незаконними, шкідливими, загрозливими, такими, що ображають моральність, наклепницькими, такими, що порушують авторські права або інші права інтелектуальної власності третіх осіб, які пропагують ненависть і / або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, соціальною ознаками;

— містять посилання на Інтернет-ресурси, що належать Користувачам або третім особам;

— містять контактні дані Користувача (номер телефону, акаунти соціальних мереж або сервісів миттєвих повідомлень);

— порушують права третіх осіб.

3. Права і обов’язки Підприємця

3.1. Обов’язки Підприємця полягають виключно в забезпеченні можливості отримання Користувачем Послуг в порядку, визначеному цими  Правилами використання ресурсу.

3.2. Підприємець залишає за собою право на свій власний розсуд змінювати або видаляти будь-яку опубліковану на Сайті інформацію, припиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до Послуг в будь-який час з будь-якої причини.

3.3. Підприємець має право встановлювати будь-які обмеження у використанні Послуг.

3.4. Підприємець має право змінювати умови цих Правил використання ресурсу. Інформація про такі зміни публікується Підприємцем на Сайті і / або в інформаційній розсилці. Згода Користувача використовувати Послуги після будь-яких змін Правил використання ресурсу означає його згоду з такими змінами та / або доповненнями.

3.5. Підприємець має право розміщувати рекламну і / або іншу інформацію в будь-якому розділі сайту без узгодження з Користувачем.

3.6. Підприємець має право здійснювати розсилання Користувачам повідомлень, в тому числі електронних повідомлень на адреси електронної пошти Користувача або SMS-повідомлень на номери мобільних телефонів Користувача, що містять організаційно-технічну, інформаційну чи іншу інформацію про Послуги.

3.7. Підприємець залишає за собою право видаляти зі Сайту будь-яку інформацію або матеріали, які, на думку Підприємця, є неприйнятними, небажаними або такими, що порушують ці Правила використання ресурсу.

3.8. Підприємець зобов’язаний виконувати інші обов’язки, встановлені цими Правилами використання ресурсу.

4. Права та обов’язки Користувача

4.1. Користувач зобов’язується виконувати умови цих Правил використання ресурсу та додатків до нього.

4.2. Користувач зобов’язується самостійно знайомитися з інформацією про умови надання йому Послуг Виконавцями та їх вартості.

4.3. Користувач зобов’язується використовувати Сайт тільки в законних цілях, дотримуватися чинного законодавства України, а також права та законні інтереси Підприємця.

4.4. Користувач зобов’язується не здійснювати дії, спрямовані на дестабілізацію роботи Сайту, здійснення спроб несанкціонованого доступу до Сайту, а також від здійснення будь-яких інших дій, що порушують права Підприємця і / або третіх осіб.

4.5. Користувач не повинен порушувати, блокувати чи іншим чином завдавати шкоди будь-яким засобам безпеки Сайту.

4.6. Користувач зобов’язується не використовувати Сайт для вчинення дій, спрямованих на підрив мережної безпеки і порушення роботи будь-яких програмно-технічних засобів, підключених до мережі Інтернет, а також вчинення мережевих атак на будь-які ресурси, доступні через мережу Інтернет, включаючи програмно-технічні засоби Підприємця, але не обмежуючись ними.

4.7. Користувач цим підтверджує, що він є повністю дієздатним, над ним не встановлено піклування в будь-якій формі.

4.8. Користувач зобов’язується регулярно, але не рідше одного разу на тиждень, знайомитися на Сайті з інформацією, пов’язаною з наданням Послуг, включаючи із змінами і доповненнями до цих Правил використання ресурсу, публікуються в порядку, зазначеному в пункті 3.2. справжніх Правил використання ресурсу. Мовчання і продовження користування Сайтом після повідомлення Підприємцем на Сайті про зміну поточних умов цих Правил використання ресурсу та інших змін розглядається як згоду Користувача з внесеними змінами і доповненнями, якщо інше прямо не передбачено цими Правилами використання ресурсу. Всі ризики, пов’язані з настанням несприятливих наслідків, внаслідок недотримання Користувачем вимог цього пункту, несе Користувач.

4.9. Користувач при отриманні послуг Виконавця за допомогою використання Сайту усвідомлює і підтверджує, що:

— Підприємець та Виконавець є абсолютно незалежні суб’єкти, що не як не впливають на діяльність один одного;

— Підприємець не відповідає за відповідність законодавству України та очікуванням Користувача за Послуги Виконавця при наданні послуг для Користувача;

— Сайт є тільки майданчик, що здійснює за  допомогою Підприємця дії, пов’язані з надання можливості замовити  Виконавця для надання послуг в певній категорії;

— Підприємець не несе відповідальність за якість и терміни виконання / надання Виконавцем послуг для Користувача;

— Підприємець не несе відповідальності за виконання гарантійних зобов’язань відносно Виконавця / надання Виконавцем послуг для Користувача;

— Користувач повинен самостійно оформляти свої договірні відносини з Виконавцем, що регулюють порядок и умови виконання / надання Виконавцем послуг (в тому числі: витребувати документи, що засвідчують особу Виконавця при укладанні договорів; витребувати документи, що підтверджують кваліфікацію Виконавця для виконання / надання відповідних послуг, а також інші, передбачені законодавством України документи, необхідні Виконавцю для виконання / надання послуг відповідно увазі; оформляти договори з Виконавцями в письмовому вигляді).

4.10. Виконавець усвідомлює та підтверджує, що при виборі його Користувачем за допомогою Підприємця в якості особи, що виконує / надає для Користувача певні послуги, що:

— Підприємець та Користувач є абсолютно незалежні суб’єкти, що не як не впливають на діяльність один одного;

— Підприємець не відповідає за виконання Користувачем договірних зобов’язань відносно Виконавця, пов’язаних, в тому числі, з оплатою виконання / надання їм послуг;

— Сайт є тільки майданчик, що здійснює за  допомогою Підприємця дії, пов’язані з надання можливості замовити  Виконавця для надання послуг в певній категорії;

— Виконавець повинен самостійно оформляти свої договірні відносини з Користувачем, які звертаючись до Виконавця в якості особи, яка буде виконувати / надавати певні послуги, що регулюють порядок и умови виконання Користувачем, в тому числі зобов’язань по приймання та оплаті виконаних / наданих Користувачу послуг (в тому числі: витребувати документи, що засвідчують особу Користувача при укладанні договорів; оформляти письмовий договору з Користувачем та інші документи, що підтверджують, в тому числи, виконання / надання послуг).

4.11. Користувач має право направляти інформацію Підприємцю за фактами порушення Виконавцями своїх зобов’язань, що випливають з умов укладених між ними договорів, що регламентують виконання / надання послуг, укладення з використання наданих Послуг.

4.12. Користувач може мати інші права та нести інші обов’язки, встановлені цими Правилами використання ресурсу.

5. Відповідальність. Обмеження відповідальності

5.1. Підприємець несе відповідальність за зміст інформації, розміщеної ним на сайті, в додатках і в інформаційних розсилках Підприємця.

5.2. Підприємець не несе відповідальність за будь-які помилки, упущення, переривання, дефекти і затримки в обробці або передачі даних, збоїв в лініях зв’язку, знищення будь-якого обладнання, неправомірний доступ третіх осіб до Сайту, що стали причиною обмеження доступу Користувача до Сайту. Підприємець не відповідає за будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких телефонних мереж або служб, комп’ютерних систем, серверів або провайдерів, комп’ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення, збоїв сервісів електронної пошти або скриптів з технічних причин, за нормальне функціонування і доступність окремих сегментів мережі Інтернет і мереж операторів електрозв’язку, задіяних при здійсненні доступу Користувача до Сайту.

5.3. Підприємець не відповідає за відповідність Сайту цілком або його частин очікуванням Користувача, безпомилкову та безперебійну роботу Сайту, припинення доступу Користувача до Сайту, та не відшкодовує Користувачу будь-які пов’язані з цим збитки.

5.4. Підприємець не несе відповідальності перед Користувачем за обмеження доступу до Сайту, за припинення доступу до Сайту, якщо ці обмеження і припинення виникли внаслідок обставин непереборної сили, включаючи, але не обмежуючись, наступним: війна, заколоти, страйки, саботаж, ембарго, пожежі, повені, стихійні лиха, погіршення радіоелектронної або радіологічної обстановки, вибухи, дії і чи бездіяльність уряду України або іншої країни, акти державних органів і / або органів місцевого самоврядування, внесення змін до законодавства України, аварії на мережах загального користування, зміни умов доступу до лінійно-кабельних спорудах зв’язку.

5.5. Підприємець не несе відповідальність перед Користувачем або будь-якими третіми особами за будь-які прямі та / або непрямі збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, понесені у зв’язку з використанням ним Сайту, або неможливості його використання.

5.6. Підприємець не несе відповідальності за будь-які збитки електронним пристроям Користувача або іншої особи, будь-якого іншого обладнання або програмного забезпечення, викликаний або пов’язаний з використанням Користувачем Сайту.

5.7. Підприємець не несе відповідальності перед Користувачем або будь-якими третіми особами за:

— зміст і законність, достовірність інформації, використовуваної / одержуваної Користувачем при використанні Сайту;

— якість послуг, наданих Виконавцем Користувачу, виконання їх в строк;

— виконання гарантійних зобов’язань перед Користувачами щодо виконаних / наданих Виконавцями послуг;

— відповідність здійснюваної Виконавцями діяльності по виконанню / надання послуг Користувачам законодавству України;

— виконання Користувачами своїх зобов’язань по оплаті виконаних / наданих їм Виконавцями послуг.

5.8. У разі пред’явлення третіми особами, в тому числі іншим Користувачами, претензій до Підприємця, пов’язаних з використанням Користувачем Сайту, Користувач зобов’язується своїми силами і за свій рахунок урегулювати розміщення в ній інформації з третіми особами, захистивши Підприємця від можливих збитків і розглядів, або виступити на стороні Підприємця в таких розглядах.

5.9. Підприємець не буде нести відповідальності за будь-які витрати або збитки, прямо або побічно виникли у Користувача або Виконавця в результаті виконання / надання Виконавцями послуг для Користувача.

5.10. Підприємець не контролює якість і терміни виконуваних / наданих Виконавцями послуг. Внаслідок цього Користувач приймає умову, відповідно до якого всі послуги, що надані Виконавцями, надаються ними під свою самостійну відповідальність і надання даних послуг ніяк не пов’язане з діяльністю Підприємця. Користувач приймає на себе повну відповідальність і ризики за надання послуг Виконавцями. Виконавець, бере на себе повну відповідальність і ризики за оплату Користувачем виконаних послуг Виконавцями.

6. Інтелектуальна власність

6.1. Сайт є інтелектуальною власністю його законних правовласників і охороняється законодавством про інтелектуальну власність України, а також відповідними міжнародними правовими договорами і конвенціями. Будь-яке використання входить до складу Сайту елементів, символіки, текстів, графічних зображень, програм та інших об’єктів, крім дозволеного в цих Правилах використання ресурсу, без дозволу Підприємця чи іншого законного правовласника є незаконним і може послужити причиною для судового розгляду і притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до законодавства України.

7. Переписка Сторін. Сповіщення та повідомлення

7.1. Робоче листування між Сторонами з приводу виконання цих Правил використання ресурсу ведеться по електронній пошті, через адреси, зареєстровані за кожної із Сторін. Адресою електронної пошти, зареєстрованим за Підприємцем, вважаються електронні адреси masterprokyiv@gmail.com. Адресою електронної пошти, зареєстрованим за Користувачем, вважається електронну адресу, вказану Користувачем при заповненні форми на виклик Виконавця на Сайті.

7.2. Сторони погоджуються, що всі повідомлення і повідомлення, отримані на адреси електронної пошти, зареєстровані для кожної із Сторін в рамках надаваних відповідно до цих Правил використання ресурсу послуг, а також публікація змін та доповнень до цих Правил використання ресурсу на Сайті вважаються доставленими адресату в належній формі.

7.3. Сторони погодилися, що документи, пов’язані з виконанням цих Правил використання ресурсу, передані з використанням електронної пошти, мають юридичну силу.

7.4. Кожна із Сторін зобов’язується своєчасно перевіряти кореспонденцію, що надходить на адреси електронної пошти, зареєстровані для кожної із Сторін.

8. Порядок внесення змін і доповнень до Правил використання ресурсу

8.1. Зміни та / або доповнення до Правил використання ресурсу вносяться в односторонньому порядку за рішенням Підприємця. Датою вступу в силу змін і / або доповнень до цих Правил використання ресурсу є дата, визначена в них Підприємцем, але не раніше дати опублікування даних змін і / або доповнень на Сайті.

8.2. Текст змін та / або доповнень до Правил використання ресурсу або його нова редакція доводиться Підприємцем до загального відома шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.

9. Заключні положення

9.1. Ці Правила використання ресурсу і відносини між Підприємцем та Користувачем, Підприємцем та Виконавцем регулюються і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цими Правилами використання ресурсу, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.

9.2. Якщо з тих чи інших причин будь-які з умов цих Правил використання ресурсу є недійсними або що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших умов цих Правил використання ресурсу.

9.3. Ці Правила використання ресурсу щодо кожного з Користувачів вступає в силу з моменту вчинення Користувачем дій, зазначених у пункті 9.4. цих Правил використання ресурсу, і діє до моменту закінчення використання Користувачем Сайту.

9.5. Моментом прийняття Користувачем умов цих Правил використання ресурсу вважається одне з найбільш ранніх подій:

1) користувач самостійно проставив відмітку у полі чек-боксу поруч з текстом цих Правил використання ресурсу;

2) момент початку замовлення Користувачем Виконавця для надання послуг в певній категорії.